Op het internet, en waarschijnlijk ook daarbuiten, was de afgelopen maand veel commotie over een webshop die in strijd met het bestemmingsplan was in Abcoude. Veel reacties zagen hierin aanleiding om het einde te zien van webshops. Want, zo was de redenering, bestemmingsplannnen houden geen rekening met deze (nieuwe?) ontwikkeling van webshops. Is die reactie juist? Of is het huilen met de wolven in het bos: klagen en jammeren zonder dat je weet wat er feitelijk aan de hand is.

Wat is er dan aan de hand? Het ging in deze zaak om een fietsenhandel. De vraag die centraal stond was of er sprake was van een internetwinkel (webwinkel) of dat het ging om detailhandel (min of meer reguliere winkel). De rechter kwam na bestudering van de feiten tot de conclusie dat in deze zaak er geen sprake was van uitsluitend handelen via internet en dat de handelsactiviteiten wel degelijk een ruimtelijke uitstraling hebben. Daarnaast is strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd in de vorm van opslag van fietsen ten behoeve van de verkoop.

Uit de uitspraak wordt duidelijk dat een webwinkel zonder ruimtelijke uitstraling in principe is toegestaan. Indien er sprake is van een ruimtelijke uitstraling, dient er een toetsing aan het bestemmingsplan plaats te vinden. Als er in dat geval sprake is van activiteiten in strijd met het bestemmingsplan, kan het college toestemming geven om af te wijken van het bestemmingsplan. Het college heeft daarin vrijheid om de toestemming al dan niet te geven. Een 'echte' webshop (waarbij alle transacties via het internet tot stand komen (en worden afgerond) en 'op afstand' verder worden afgehandeld) heeft geen ruimtelijke uitstraling, tenzij er (vanuit het standpunt van een woonomgeving) grote opslag plaats vindt. Een webshop hoeft dan niet te vrezen strijdig te zijn met het bestemmingsplan. Uiteraard is dat anders als naast de webshopactiviteiten detailhandelsactiviteiten (transacties komen ter plaatse tot stand cq worden daar afgerond) worden uitgevoerd. Dan is er waarschijnlijk strijd met het bestemmingsplan.

Ik heb een webshop, wat moet ik nu doen?

Als je een webshop hebt en weet niet of de gemeente daar mogelijk tegen op kan treden, stel jezelf dan de volgende vragen:
1.    Heeft mijn webshop een ruimtelijke uitstraling? Een webshop heeft  een ruimtelijke uitstraling als onder andere een of meer van de volgende zaken van toepassing zijn:
    * de shop is voor publiek geopend, met en/of zonder afspraak;
    * producten kunnen ter plaatse worden uitgeprobeerd, bekeken, etc.;
    * producten kunnen worden afgehaald en ter plaatse betaald;
    * er wordt een voorraad van producten aangehouden;
    * er is een uitstalling ter verkoop.
2.    Als de shop een ruimtelijke uitstraling heeft, onderzoek dan of de shop binnen het bestemmingsplan past.
3.    Als de shop niet binnen het bestemmingsplan past, kan de gemeente tegen uw shop optreden. U kunt eventueel een omgevingsvergunning aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Daarmee vraagt u toestemming aan de gemeente om uw shop op de huidige lokatie voort te zetten. Als de gemeente zo'n toestemming verleent, kan de gemeente daaraan voorwaarden verbinden.

 

Noot d.d. 26 september 2012

De Raad van State heeft op 26 september een uitspraak gedaan hebben waardoor een webshop eerder als detailhandel wordt aangemerkt en bovenstaande niet meer van toepassing is. Het gaat om een webshop in computerartikelen die op een bedrijventerrein was gevestigd. Daarbij was de webshop twee dagen per week geopend voor publiek en was er een toonzaal. Dat betekent, dat de webshop op die dagen handelde als een gewone detailhandel (winkel). De Raad van State constateert terecht dat alleen al op die gronden er sprake is van detailhandel. En detailhandel is volgens het bestemmingsplan op dat bedrijventerrein niet toegestaan.

Daarnaast verwijst de Raad van State naar de overwegingen die de Rechtbank Zutphen eerder in deze zaak heeft gemaakt. Daarin heeft de Rechtbank Zutphen volgens de Raad van State terecht overwogen dat de gemeente Putten correct heeft gesteld dat dat de webshop zich bezig houdt met detailhandelsactiviteiten zoals ze door het bestemmingsplan zijn verboden. Helaas is de uitspraak van de Rechtbank Zutphen (nog) niet gepubliceerd zodat de exacte overwegingen die de Rechtbank Zutphen daarvoor had nog niet beoordeeld kunnen worden.

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer