De Rechtbank heeft op 23 augustus 2012 uitspraak gedaan in een zaak waarin de gemeente Oostflakkee veel aanvullende gegevens heeft gevraagd bij een aanvraag omgevingsvergunning. Maar was het vragen van die aanvullende gegevens terecht?

Een aanvrager moet voor een aanvraag omgevingsvergunning alle essentiële gegevens bij de gemeente aanleveren*.Welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag als essentieel moeten worden aangemerkt, is in de eerste plaats ter beoordeling aan de gemeente. De ruimte die de gemeente heeft bij het opvragen van gegevens en bescheiden is wel beperkt in artikel 4.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht

Juridische basis aanvullende gegevens

Ontbrekende gegevens en bescheiden kunnen met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht worden opgevraagd. De gemeente moet daarbij aangeven om welke gegevens het gaat en ook binnen welke termijn de gegevens alsnog moeten worden aangeleverd. Binnen deze procedure bestaat de mogelijkheid om bepaalde gegevens of bescheiden later in te dienen.

Aanvraag buiten behandeling laten

Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente besluiten om de aanvraag niet te behandelen omdat er onvoldoende gegevens zijn om de aanvraag te beoordelen. Deze bevoegdheid wordt beperkt door artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Uit dat artikel volgt dat de gemeente slechts mag besluiten om de aanvraag niet te behandelen als de aanvraag onvolledig is in het licht van de gegevens en bescheiden zoals voorgeschreven in de Regeling omgevingsrecht èn voor zover deze nodig zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag en het nemen van een beslissing daarop.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank acht het niet aannemelijk dat voor de beoordeling van de vergunning voor de relatief kleine en weinig complexe bouwwerken waar het in de uitspraak om gaat bijna alle gegevens overgelegd zouden moeten worden die worden opgesomd in de Regeling omgevingsrecht. De gemeente zou voor de beoordeling van de aanvraag met veel minder gegevens nodig hebben. Naar het oordeel van de rechtbank is het daarom onredelijk al deze gegevens bij de aanvrager op te vragen.

Wat betekent dat voor u?

Kijk dus altijd kritisch naar de gegevens die gemeente aan u vraagt als u een aanvraag om omgevingsvergunning indient. Lang niet altijd zijn alle gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag. Het niet (hoeven) aanleveren van die stukken bespaart u als aanvrager tijd en geld.

Zorg dat het uw aanvraag wel in behandeling wordt genomen

Bent u ook in een juridische procedure verwikkeld met de gemeente en vraagt de gemeente ook aan u (te) veel gegevens voor de aanvraag omgevingsvergunning, neem dan nu contact met ons op en laat ons dit probleem voor u oplossen.

* Er wordt hier gesproken over gemeente, juridisch moet gesproken worden over 'bevoegd gezag'.

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer